BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

            Rektörlük makamına bağlı olarak çalışan Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü; kurum içi ve dışı olmak üzere faaliyetlerini iki temel hedef kitleye yönelik yürütmektedir.

            Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurum içinde öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz, kurum dışında ise; basınla ilişkiler, üniversite adaylarına yönelik çalışmalar, tüm öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilgili ilişkileri kapsamaktadır.

            Üniversitenin çalışmaları ve çeşitli faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendiren ve üniversitenin kurum kimliğini tanıtıcı ve geliştirici çalışmalar yapan Müdürlüğümüz bu bağlamda kurum kimliğini en iyi şekilde yansıtacak bir dizi işlevler üstlenmiştir:

 

 • Rektörlük tarafından talep edilen görevleri yerine getirmek,
 • Üniversitemiz konuklarına kurumu ve kampusü tanıtmak,
 • Üniversite bünyesinde gerçekleştirilmek istenen tören, konferans, panel, sempozyum gibi faaliyetleri ve toplantıları organize etmek,
 • Üniversite kapsamında düzenlenen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin haberlerini hızlı bir şekilde basın yayın kuruluşlarına iletmek,
 • Basında yer alan üniversite ve yüksek öğretim ile ilgili haberlerin arşivlerini oluşturmak,
 • Web Sayfasında etkinliklerin ve haberlerin e-bülten olarak Onbeş günlük periyotlarla hazırlanarak duyurmak,
 • Üniversitemizin tanıtımında kullanılan katalog, broşür gibi tanıtım amaçlı materyalleri güncelleyerek hazırlamak, bastırmak, talep doğrultusunda göndermek,
 • Uygun görülen fuarlara katılmak ve fuarlar için tanıtım malzemelerini hazırlamak, çeşitli organizasyonlarda tanıtım stantlarının kurulması işlemini gerçekleştirmek,
 • Gaziantep içi ve dışında liselere ve dershanelere üniversitede ilgi duydukları bölümler ile ilgili olarak tanıtıcı ve bilgilendirici gezi programların düzenlemek,
 • Üniversite bünyesinde düzenlenen etkinliklere davetiye, afiş hazırlamak, dağıtmak, düzenlenen etkinliklere katılarak ekip ve ekipman olarak destek vermek,
 • Etkinliklerde fotoğraf çekimi yapmak ve arşivlemek,
 • Yıl sonunda hazırlanan takvimleri bastırmak ve dağıtmak,
 • Üniversite faaliyet raporunu hazırlamak ve dağıtmak,