• 0342 360 10 42

Bilgi Edinme ve Yazı İşleri Birimi

- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı üzerinden intikal ettirilen ya da kişinin bizzat başvurusu ile birime ulaşan bilgi, belge talepleri ile istek ve şikâyet dilekçelerine ilişkin işlemleri yapmak,

- Üniversitemizde Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılan tüm işlemlere ilişkin yıllık rapor hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün her türlü yazışmalarını yürütmek ve diğer birimlerle olan yazılı iletişimi sağlamak,

- Resmi yazışmaları tasnif etmek ve arşivlemek,

 Kuruma ait e-posta adreslerinin takibini yapmak ve raporlamak,

- Rektör adına kutlama ve teşekkür yazılarını hazırlamak,

- Şube Müdürü tarafından belirlenen görev dağılımlarının ve görevlendirme bilgilerini görevli personele bildirmek.