• 0342 360 10 42

Medya ve Prodüksiyon Birimi

- Üniversitemizde yapılan tüm bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin belgelenmesi ve arşivlenmesi amacıyla video ve fotoğraf çekimlerini yapmak,

- Düzenlenen etkinlik ve organizasyonların haberleştirilmesine katkı sağlamak,

- Dergi, broşür, kitapçık vb. materyaller için görsel malzeme temin etmek,

- Üniversitemiz web sayfasına görsel malzeme servis etmek,

- Üniversitemiz yetkili organlarından izin alarak diğer kurumlara ve basına video ve/veya fotoğraf servisi yapmak,

- Talep edilen video ve fotoğraf çekimleri ile ses kayıtlarının elektronik saklama ve erişim formatlarına dönüştürerek kayıt etmek ve arşivlemek,

- Görsel kayıtların kronolojik esaslara göre ve onaylı erişime olanak verecek şekilde arşivlenmesi, saklanması ve korumasını sağlamak.