BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

            Rektörlük makamına bağlı olarak çalışan Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü; kurum içi ve dışı olmak üzere faaliyetlerini iki temel hedef kitleye yönelik yürütmektedir.

            Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurum içinde öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz, kurum dışında ise; basınla ilişkiler, üniversite adaylarına yönelik çalışmalar, tüm öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilgili ilişkileri kapsamaktadır.

            Üniversitenin çalışmaları ve çeşitli faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendiren ve üniversitenin kurum kimliğini tanıtıcı ve geliştirici çalışmalar yapan Müdürlüğümüz bu bağlamda kurum kimliğini en iyi şekilde yansıtacak bir dizi işlevler üstlenmiştir:

 

 • Rektörlük tarafından talep edilen görevleri yerine getirmek,
 • Üniversitemiz konuklarına kurumu ve kampusü tanıtmak,
 • Üniversite bünyesinde gerçekleştirilmek istenen tören, konferans, panel, sempozyum gibi faaliyetleri ve toplantıları organize etmek,
 • Üniversite kapsamında düzenlenen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin haberlerini hızlı bir şekilde basın yayın kuruluşlarına iletmek,
 • Basında yer alan üniversite ve yüksek öğretim ile ilgili haberlerin arşivlerini oluşturmak,
 • Web Sayfasında etkinliklerin ve haberlerin e-bülten olarak Onbeş günlük periyotlarla hazırlanarak duyurmak,
 • Üniversitemizin tanıtımında kullanılan katalog, broşür gibi tanıtım amaçlı materyalleri güncelleyerek hazırlamak, bastırmak, talep doğrultusunda göndermek,
 • Uygun görülen fuarlara katılmak ve fuarlar için tanıtım malzemelerini hazırlamak, çeşitli organizasyonlarda tanıtım stantlarının kurulması işlemini gerçekleştirmek,
 • Gaziantep içi ve dışında liselere ve dershanelere üniversitede ilgi duydukları bölümler ile ilgili olarak tanıtıcı ve bilgilendirici gezi programların düzenlemek,
 • Üniversite bünyesinde düzenlenen etkinliklere davetiye, afiş hazırlamak, dağıtmak, düzenlenen etkinliklere katılarak ekip ve ekipman olarak destek vermek,
 • Etkinliklerde fotoğraf çekimi yapmak ve arşivlemek,
 • Yıl sonunda hazırlanan takvimleri bastırmak ve dağıtmak,
 • Üniversite faaliyet raporunu hazırlamak ve dağıtmak,

  

            Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bünyesinde Görev Yapan Haber Merkezi:

Haber Merkezi Üniversite haber akışının sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Üniversiteye ilişkin bilgilerin haber haline getirilerek www.gantep.edu.tr adresi üzerinden yayınlanması ve medyaya ulaştırılması amacını taşıyan Gaziantep Üniversitesi Haber Merkezi; haber değeri taşıyan bilgilerin yerel ve ulusal ajanslara iletilerek, yerel ve ulusal medyanın haber taleplerini yazılı olarak yerine getirip, haber akışını sağlamaktadır.

         Üniversitenin Haber Merkezinde yerel ve ulusal gazeteler ile ajanslar incelenerek, Üniversitemizle ilgili haberler fotokopi ile çoğaltılıp, ilgili birimlere verilmektedir. Günlük takip edilen bu haberler yılsonunda "Basında Gaziantep Üniversitesi" adlı kitabın içeriğini oluşturmaktadır.

Üniversitede yapılan tüm panel, konferans, söyleşi v.s. etkinlikler haber haline getirilerek www1.gantep.edu.tr/~habermerkezi/ üzerinden kampus içerisinde akademik, idari ve öğrencilerin bilgilerine sunulmaktadır.

Üniversite haber akışı, akademik ve idari birimlerdeki Haber Merkezi temsilcileri aracılığıyla; birimlerine ilişkin herhangi bir yenilik, gelişme ve değişimi Haber Merkezi'ne internet üzerinden e-mailene yazılı olarak iletmektedir.

 

            Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bünyesinde Tanıtım Rehberlik ve Danışma Bürosu:

Tanıtım Rehberlik ve Danışma Bürosunda, Üniversitemizin tanıtımı için tanıtım CD'si ve broşürü hazırlanmış olup; yurt içerisinde "Üniversite Tanıtım" fuarlarında dağıtımı yapılmaktadır.

Ayrıca, tanıtım broşürü, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlatılarak yurtdışında da tanıtım hizmeti sunulmaktadır.

Tanıtım Rehberlik ve Danışma Bürosunda, Gaziantep ve çevre illerden gelen orta öğretim kurumlarına, Üniversitenin tanıtımı yapılarak, laboratuarlarda ilgili öğretim elemanlarınca gerekli bilgilerin verilmesi sağlanmakta,  orta öğretim kurumları ve özel dershanelerden gelen  tanıtıcı yayın talepleri karşılanmaktadır.

Her yıl düzenli olarak kayıt döneminde Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminalinde "Danışma Bürosu" kurularak, şehir dışından gelen öğrencilere danışmanlık hizmeti verilerek, araçlarla kampüse ulaşımları sağlanmaktadır.

Yıl boyunca, öğrenci ve velilerden telefon ve e-mail yoluyla gelen talepler, ivedilikle cevaplandırılarak, gerek öğrencilerin gerekse velilerin Üniversite ile ilgili her türlü sorunu giderilmektedir.

Üniversite tanıtımı için temin edilen her türlü promosyonların korunması ve dağıtımının yapılması sağlanmaktadır.