• 0342 360 10 42

Etkinlik Organizasyon ve Protokol Birimi

- Üniversitenin kurum içi ve kurum dışı iletişim rehberini ve protokol listesini oluşturmak, güncelliğini takip etmek,

- Sempozyum, seminer, çalıştay ve törenlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili talimatın alınmasından sonra davetiye ve diğer duyuru materyallerini hazırlamak,

- Üniversite etkinlikleriyle ilgili davetiye, afiş vb. materyal hazırlayıp yaymak,

 -Etkinlik sunum metnini hazırlamak ya da hazırlatmak ve sunumunu yapmak,

- Hazırlanan çalışmaları (davetiye, duyuru, poster, katılım belgesi, teşekkür belgesi vb.) üst yönetimin onayına sunmak,

 - Etkinliğin gerçekleştirileceği salonu ilgili birimlerle birlikte hazırlamak ve koordine etmek (bayrak, flama, çiçek, kürsü, masa, ses ve ışık düzeni, video çekimi koordinasyonu, oturma düzeninin protokol kurallarına uygun hale getirmek, etkinlik bünyesindeki ikramlar vb.),

- Etkinliğe katılacak protokolü karşılamak ve rehberlik hizmeti vermek.